Festival Ljubljana 2018

Godba Slovenskih železnic Zidani Most in Policijski orkester smo mesec maj pospremili v nepozaben zaključek.

Koncertni večer je bil zaznamovan s spojem dveh pomembnih slovesnkih pihalnih orkestrov. Godba Slovenskih železnic Zidani Most in Policijski orkester.

Festival Ljubljana